Psykolog Tor Åge Eikerapen har en unik kombinasjon av energi, humor og faglig tyngde, som gjør foredragene hans til underholdende læring.

Med over 100 foredrag i året er han en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor organisasjon, psykologi og ledelse.

Referanser

TOPP 6 MEST POPULÆRE TEMAER:

FORANDRING FRYDER?

Korona-krisen har for mange ført til dramatiske endringer i måten vi jobber og lever på. Arbeidstakere må i økende grad forholde seg til omorganisering, digitalisering og at endring er den nye normalen.

Hva gjør det med oss som individ og organisasjon når vi blir utsatt for store endringer? Hvorfor er det så vanskelig å håndtere endring som kommer utenfra? Hva skal til for å lykkes?

Et foredrag om endringens psykologi og hva som skal til for å skape endring som gir effekt, samtidig som motivasjon og arbeidsglede blir ivaretatt.

Formater:
45 minutters foredrag
3 timers workshop
6 timers workshop

MOTIVASJON OG ARBEIDSGLEDE

Et godt arbeidsmiljø er en av de viktigste forutsetningene for en god fysisk og psykisk helse. Et dårlig arbeidsmiljø bidrar til økt sykefravær og dårligere prestasjoner.

Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø og hva skaper motivasjon? Hvordan kan du selv bidra til at du og dine kollegaer gleder seg til å gå på jobb?

Et foredrag om kommunikasjon, motivasjon og hvordan vi alle kan gjøre en forskjell i hverdagen.

Formater:
45 minutters foredrag
3 timers workshop
6 timers workshop

HJELP, JEG BLIR MISFORSTÅTT!

Dårlig kommunikasjon er roten til mye vondt. Mange misforståelser kunne vært unngått hvis vi var mer bevisst på hvordan vi kommuniserer.

Kommunikasjon betyr "å gjøre felles". Det handler om å bli bevisst effekten av egen kommunikasjon.

Hva skal til for at det du hører er det samme som det jeg prøver å kommunisere?

Et foredrag om verbal- og nonverbal kommunikasjon, personlighet og grunnleggende menneskelige behov.

Formater:
45 minutters foredrag
3 timers workshop
6 timers workshop

Å LEDE I KRISE

Uansett bransje eller størrelse på organisasjonen, er det risiko for å bli rammet av en krise. Noe mange ledere har fått kjenne på kroppen den siste tiden. Å ikke være tilstrekkelig forberedt når krisen rammer – kan øke skadepotensialet dramatisk.

. God kriseledelse handler om mer enn å ha en god beredskapsplan. Hva skal til for å utøve god kriseledelse? Hvordan kan du ivareta de berørte på en best mulig måte? Hva er fallgrubene? Hva kreves av personlige egenskaper og ferdigheter for å stå i krise over tid?

Et foredrag om kriseledelse.

Formater:
45 minutters foredrag
3 timers workshop
6 timers workshop

PSYKISK HELSE PÅ JOBB

Alle har en psykisk helse, også på jobb. Når vi blir utsatt for store endringer på arbeidsplassen gjør det noe med oss. Hvordan vi har det på jobben har stor påvirkning på hvordan vi har det i livet.

Hva er forskjellen på positivt og negativt stress? Hva kjennetegner et helsefremmende arbeidsmiljø? Hva kan du og dine kollegaer gjøre for å forebygge utbrenthet og negativt stress når arbeidslivet preges av usikkerhet og endringer?

Et foredrag om psykisk helse og arbeidsmiljø i tider med mye usikkerhet og krav om endring.

Formater:
45 minutters foredrag
3 timers workshop
6 timers workshop

GODE TILBAKEMELDINGER

For å kunne utvikle oss og bli bedre på jobben trenger vi både anerkjennende og konstruktive tilbakemeldinger.Det kan handle om jobbutførelse eller hvordan du virker på andre.

Å gi tilbakemeldinger til en kollega kan være skremmende og det er vanlig å kjenne på usikkerhet. Hvordan du kan gi tilbakemeldinger på en god måte? Og hva skal til for at du kan ta i mot tilbakemeldinger uten å gå i forsvar eller angrep?

Et foredrag om tilbakemeldinger, psykologisk trygghet og kommunikasjon.

[I workshop-formatet er det også mulighet for trening og erfaringsdeling.]

Formater:
45 minutters foredrag
3 timers workshop
6 timers workshop

HVA ER EN WORKSHOP?

En blanding av korte foredrag, engasjerende oppgaver, presentasjoner fra deltakerne og deling av erfaringer og kunnskap. En workshop skal gi energi, felles bevissthet og noe konkret å jobbe med videre.

🎥 Se film fra workshop

Psykolog Tor Åge Eikerapen | Videopresentasjon

Kontaktskjema
For eksempel Facebook, Google, anbefalinger fra bekjente.
2

Tor Åge er psykolog og  spesialist i organisasjonspsykologi. Han har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i 15 år og er en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor temaer relatert til organisasjon, psykologi og ledelse. 

Tor Åge er spesielt opptatt av ledelse, endring og arbeidsmiljø – og hva som skal til for at mennesker har det bra på jobb, samtidig som de presterer på et høyt nivå. Selv om organisasjoner er ulike, er det menneskene i organisasjonen og hvordan de fungerer sammen som utgjør en forskjell. Til daglig jobber Tor Åge med ledere og organisasjoner i endring. Som sparringpartner, fasilitator og foredragsholder.

Tor Åge er hyppig brukt av media, blant annet NRK og VG.

Tor Åge har sin egen podkast Lederpodden hvor han intervjuer fagpersoner og ledere med en historie å fortelle. Han er også initiativtaker til Lederprogrammet – et 12 ukers digitalt lederprogram.

Kontakt

Del