Foredrag og skreddersydde samlinger

Psykolog Tor Åge Eikerapen har en unik kombinasjon av energisk humor og faglig tyngde, som gjør foredragene hans til underholdende læring.

Tor Åge er spesialist i organisasjonspsykologi og jobber som konsulent innenfor organisasjon og ledelse. Han holder over 100 foredrag i året og er  en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor organisasjon, ledelse og psykologi.

Aktuelle temaer

ARBEIDSGLEDE
OG MOTIVASJON

Et godt arbeidsmiljø forlenger livet. Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø, og hva kan du gjøre for at du og dine kollegaer gleder seg til å gå på jobb?

Om kommunikasjon, motivasjon og hvordan vi alle kan gjøre en forskjell.

FORANDRING
FRYDER?

Arbeidslivet preges av endringer, omorganisering og digitalisering, og den ene endringsprosessen avløser den andre. Hvorfor er det så vanskelig å håndtere endring som kommer utenfra? Hva skal til for å lykkes?

Om endringsledelse, digitalisering, omorganisering, kommunikasjon og vår medfødte sårbarhet i møte med endring.

HJELP! JEG BLIR
MISFORSTÅTT...

Dårlig kommunikasjon er roten til mye vondt. Hvordan kan vi forstå hverandre bedre, og sikre at det du hører er det samme som det jeg ønsker å si?

Om verbal- og nonverbal kommunikasjon, personlighet og grunnleggende menneskelige behov.

HVORDAN BRENNE,
UTEN Å BLI UTBRENT

Alle har en psykisk helse, også på jobb. Hva er forskjellen på positivt og negativt stress? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å brenne for jobben, uten å brenne ut?

Om stress, helse, gode relasjoner og et liv i balanse.

NÅR TO + TO
BLIR FEM

Sterke team kan gjøre det umulige mulig. I et team arbeider vi mot et felles mål, og er gjensidig avhengig av hverandre. Hvordan kan dere utvikle team som når sine mål? Hva er forskjellen på et funksjonelt og et dysfunksjonelt team?

Om teamutvikling, gruppedynamikk og det å nå ambisiøse mål sammen.

UNIKE
KUNDEOPPLEVELSER

En serviceopplevelse kan defineres som summen av alle erfaringer du gjør når du skal kjøpe eller bruke et produkt eller tjeneste. God service handler om kommunikasjon og menneskene du møter som kunde eller bruker.

Om holdninger, kommunikasjon og hvordan du kan gi det lille ekstra som skaper unike kundeopplevelser.

DEN VANSKELIGE
SAMTALEN

Mange konflikter kunne vært unngått hvis man hadde tatt den vanskelige samtalen tidligere. Hvordan kan du bli trygg på å gjennomføre krevende samtaler, og hvordan kan du sikre at begge parter får et positivt utbytte?

Om kommunikasjon, arbeidsmiljø og forebygging av destruktive konflikter på arbeidsplassen.

MOBBING, TRAKASSERING OG KONFLIKTER

Noen konflikter løser seg ikke ved å sette seg ned å snakke sammen. Hvordan kan du forebygge og håndtere mobbing og konflikter på arbeidsplassen? Hvilke plikter har du som leder, og hvilke metoder kan du bruke for å få gode løsninger?

Om konfliktforståelse, ledelse, jus, psykologi og faktaundersøkelse som metode.

Referanser

Psykolog Tor Åge Eikerapen | Videopresentasjon

Kontaktskjema
For eksempel Facebook, Google, anbefalinger fra bekjente.

Psykolog Tor Åge Eikerapen

portrett

Tor Åge er psykolog og  spesialist i organisasjonspsykologi. Han har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i over 10 år.

Tor Åge er spesielt opptatt av ledelse, endring og arbeidsmiljø – og hva som skal til for at mennesker har det bra på jobb, samtidig som de presterer på et høyt nivå. Selv om organisasjoner er ulike, er det menneskene i organisasjonen og hvordan de fungerer sammen som utgjør en forskjell.

Tor Åge startet sitt første firma som 16-åring. Siden den gang har han vært med på å etablere- og lede flere foretak innen kultur og IT, blant annet en musikkfestival med over 400 frivillige medarbeidere. I tillegg til organisasjonspsykologi jobber han med barn og ungdoms psykiske helse.

S+E_logo_sortPsykologforedrag.no er en del av konsulentselskapet
SKAGESTAD + EIKERAPEN AS

Kontakt

Del