Referanser
You are here: Home \ Referanser

Noen av våre kunder

HELSE

Sørlandet Sykehus HF

Oslo Universitetssykehus Ullevål

Stavanger universitetssykehus

Lovisenberg Diakonale sykehus

Boots Apoteker

Sandnes Legevakt

A-Senteret Rogaland

 

INDUSTRI OG ENERGI

Aker BP

BaneNOR

Cemo AS

GE Healthcare

Goman Bakerier

Glencore Nikkelverk

Hörhmann Norge

MH Wirth

Roadworks AS

 

UTDANNELSE

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Stavanger

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Folkeuniversitetet

Akademiet

ANDRE

Nye Veier

Kilden Teater og Konserthus

Swedol Norge AS

Krogsveen Eiendom

ESS Support Services

Malorama

Gard

PWC Accounting

Næromsorg AS

 

NGO og INTERESSEORGANISASJONER

Amnesty International

Autismeforeningen

AVYO

Delta

Fagforbundet

Forskerforbundet

HR Norge

Norsk Handicapforbund

Norsk helsesykepleierforbund

Norske konsertarrangører

Politiets fellesforbund

Røde kors

Utdanningsforbundet

 

KOMMUNER

Arendal kommune

Kristiansand kommune

Nedre Eiker kommune

Nye Drammen kommune

Nye Lindesnes kommune

Oslo kommune

Porsgrunn kommune

Songdalen kommune

Søgne kommune

Vennesla kommune

Åseral kommune

 

ANNEN OFFENTLIG FORVALTNING

Aust-Agder Fylkeskommune

Bergen tingrett

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Vestlandet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

NAV Agder

NAV Kristiansand

NAV Oslo

Politiet

Vest-Agder Fylkeskommune

Statped

Senter for oljevern og marint miljø

Østfold fylkeskommune