Tomprat
You are here: Home \ Innlegg \ Tomprat
24 august 2014 - 21:33, by , in Innlegg, No comments

I løpet av sommeren har ledere og vi som gir råd til dem, i flere artikler (DN, Aftenposten), blitt stemplet som skamløse tompratere. Ved hjelp av klisjeer, fremmedord og moteord kan vi holde lange foredrag om ingenting og fremstå som at vi vet noe ingen andre er i stand til å forstå. Tomprat er løgnens halvbror. 

Tomt prat kan brukes til å dekke over hvordan verden, og du selv, egentlig er. Tomt prat kan også være et sterkt virkemiddel for å få gjennomslag for beslutninger som folk ellers ikke ville ha akseptert. I et ledelsesperspektiv kan tomprat derfor være en effektiv strategi for å oppnå resultater.

Det er lett å mistenke tompratere for å tenke at tilhørerne er så dumme at de ikke vil gjennomskue tullpratet. Derfor blir oppegående medarbeidere demotivert av ledere og konsulenter som prater på tomgang.

”Ledelsesspråket er stedet alle klisjeer reiser etter at de dør, for å gjenoppstå og få nye liv.”

Morten Strøknes

Men hvorfor er det ingen som sier i fra? Hvordan kan tompratende ledere få lov til å vandre rundt i Keiserens nye klær år etter år? Det å stille seg kritisk til en autoritet, eller riste på hodet når alle andre nikker, innebærer en for høy sosial- og karrieremessig risiko til at folk flest våger. Da er det lettere å le av ”Direktøren for det hele” i lunsjpausen.

Noen ledere tomprater fordi de har en agenda eller noe å skjule. Andre tomprater fordi de ikke vet bedre, og aldri har hatt de antennene som burde hindre dem fra å si; ”Hoppe etter Wirkola”, ”spille på lag” eller «gå for gull», hver gang de får slippe til.
Hvis man skal si noe godt om tompratet til ledere og konsulenter, må det være at det skaper mye humor på arbeidsplassen. Og det å le sammen av noen som har mer makt og mindre selvinnsikt, skaper samhold og arbeidsglede.

”Du snakke om å vær i en prossess, du snakke så klisjean går i ett, du messe om å gripe morradagen, du høre ikkje sjøl at det e svett, du får vesst ikkje dosen av dæ sjøl, det bynn å gå på nervan mine laus, du snakke så du sku ha hatt betaling, nu har du heller aldri vorre raus”
Kari Bremnes


Direktøren for det hele
Distinksjoner
Svadagenerator

About author:
Tor Åge Eikerapen er organisasjonspsykolog i SKAGESTAD + EIKERAPEN.

Legg igjen en kommentar

Følg oss på Facebook

Siste fra Twitter